• English (United Kingdom)
  • Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව අංශ විදුම් අංශය

අදාළ අංශවල වත්මන් කි‍්‍රයාකාරකම්


වත්මන් කි‍්‍රයාකාරකම්
•    භූගත ජල සම්පත් තක්සේරු කිරීම.
•    වකුගඩු රෝග ව්‍යාප්තව/ව්‍යාප්තව නොමැති තෝරාගත් ප‍්‍රදේශවල ඊට බලපා ඇති හේතු හා ඒවා හි ප‍්‍රතිවිපාක නිර්ණය කිරීම පිණිස අවුරුදු 3කකාල පරිච්ජේදයක් පුරා සෞඛ්‍ය ක්ෂේත‍්‍රයේ හා සිවිල් සමාජය නියෝජනය කරනු ලබන සාමාජිකයින් ඇතුළු අදාළ අධිකාරී ආයතන සමඟ ඉතා සමීප සහයෝගීතාවක්  පවත්වා ගනිමින්,ක්ෂේත‍්‍රගත ක්‍රියාකාරකම් පර්යේෂණ සිදු කිරීම.
•    කෙටි කාලීන පොම්ප කිරීමේ පරීක්ෂණ සිදු කිරීම හා ජල සම්පත් වලට (නල ළිං,ළිං,නැවුම් ජල උල්පත් යනාදියට) අදාළ ආරක්ෂිත පොම්ප කිරීමේ අනුපාත අගයන් නිර්ණය කිරීම.
•    භූගත ජල අධීක්ෂණ ජාලය සැළසුම් කිරීම සහ ජලයේ ප‍්‍රමිතිය හා ජල මට්ටම් වෙත විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින් භූගත ජල අධීක්ෂණ වැඩ සටහන් පැවැත්වීම.
•    අනුරාධපුර කොරකහවැව පිහිටි පර්යේෂණ හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ පවත්වනු ලබන පුහුණු වැඩ සටහන් මඟින් සිවිල් සමාජයේ සාමාජිකයින් අතර භූගත ජල සම්පත් හා සම්බන්ධ ගැටළු පිළිබඳ දැනුවත් භාවයක් ඇති කරලීම.

වර්තමාන ධාරිතාව
1.    ජලධර ලක්ෂණ සහ අවකාශය හා කාලයට අනුරූපව භූගත ජලයේ පැවැත්ම හඳුනා ගැනීම පිණිස භූගර්භ විද්‍යාත්මක/භූ භෞතික සමීක්ෂණ පැවැත්වීම.
2.    සුවිශේෂී වශයෙන් ජලධර හා භූගත ජල ප‍්‍රවාහ රටා පිළිබඳ අධ්‍යයන සිදු කිරීම.
3.    ජල අංශය හා ආශි‍්‍රත ගැටළු කෙරෙහි පරිසරයේ බලපෑම තක්සේරු කිරීම.
4.    ජලයේ ගුණාත්මකභාවය සම්බන්ධව ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කිරීම.
5.    වැඩමුළු, සම්මන්ත‍්‍රණ, සාකච්ඡා සම්මන්ත‍්‍රණ යනාදියෙහි දී පර්යේෂණ නිගමන ඉදිරිපත් කිරීම සහ සමියුරු පුනර්ජාත පර්යේෂණ අධ්‍යයනය පළ කිරීම. 
6.    ජල සම්පත් ආශි‍්‍රත දත්ත විශ්ලේෂණ හා කාලීන වාර්තා සැකසීම.
7.    භූගත ජල සිතියම් සහ ජල රසායනික සිතියම් සකස් කිරීම.
8.    භූගත ජලය පුනර්ජීවනය කිරීම හා අදාළ අධ්‍යයන කටයුතු සිදු කිරීම.

පළාත් බද කාර්යාල

අනුරාධපුරය
උතුරු නැගෙනහිර පළාතේ මෙන්ම අවට කලාපවල ජනතාවට සේවය කිරීම සඳහා 2007සැප්තැම්බර්හි දී මෙම කාර්යාල ස්ථාපිත කරන ලදී.එහි ප‍්‍රධාන කර්තව්‍යයයන් වනුයේ,
      –    අනුරාධපුර හා මාතලේ දිස්ති‍්‍රක්කයේ භූ ජල භූ විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ සිදු කිරීම.
      –    සීමිත වශයෙන් පවතින භූගත ජල සම්පත් සුපරික්ෂාකාරීව පරිහරණය කිරීම හා ආර්ථික මෙන්ම සමාජයේ කාර්යයන් සඳහා ජලය දූෂිතයෙන් තොරව භාවිතා කිරීම සඳහා ජනතාව පෙළඹවීම.
      –    විශේෂයෙන් වියළි කලාපයේ ජලය ආශි‍්‍රත සෞඛ්‍ය උවදුරු අවම කිරීම සඳහා කොරකහවැව, අනුරාධපුර පුහුණු මධ්‍යස්ථානයන් හි දැනුවත් කිරීමේ/පුහුණු වැඩ සටහන් පැවැත්වීම.
      –    “ජල සායන” වැඩ සටහන යටතේ ප‍්‍රජාවගේ යහපත උදෙසා ජලය ආශි‍්‍රත ගැටළු සම්බන්ධව දැනුවත් කිරීමේ වැඩ සටහන්, ජල සාම්පල පරීක්ෂණයට භාජනය කිරීම හා අය කිරීමෙන් තොරව වතුර ෆිල්ටර් බෙදා හැරීම සිදු කෙරේ.
      –    ප‍්‍රදර්ශනය සඳහා මෙන්ම ගැමි ප‍්‍රජාවට තාක්ෂණය ලබා දීම සඳහා තිරසාර ජල හා කෘෂිකාර්මික ආදර්ශ තැනීම. 

භාවිතා කරනු ලබන ජල ප‍්‍රමාණය සීමා කිරීම හා මිනිසාගේ පැවැත්මට හානිකර වන්නා වූ ජලයේ ගුණාත්මකභාවය හීනවීම් සම්බන්ධව ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා පළාත්බද කාර්යාලය ප‍්‍රමාණවත් ලෙස සන්නද්ධ වී ඇති අතර,තත්කාර්ය සඳහා කොරකහවැව පුහුණු මධ්‍යස්ථානය ද සහාය දක්වයි.එපමණක් නොව,ජලය පිරිසිඳු කිරීමේ පාරම්පරික ක‍්‍රම සම්බන්ධව මෙම කාර්යාලය මගින් ජනතාව දැනුවත් කරයි.

පුත්තලම
පුත්තලම පළාත්බද කාර්යාලය 1979වර්ෂයේදී ස්ථාපිත කරන ලදී.හුණුගල්පර සහ ඝන ගල්පර වල තිබෙන්නා වූ භූගත ජල සම්පත් සම්බන්ධව ගවේෂණය කිරීම හා උපයෝජනය කිරීමට අදාළ භූගත ජල සංවර්ධන කි‍්‍රයාදාමයන් මෙම කාර්යාලය මඟින් සිදු කෙරේ.රාජ්‍ය/රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සහ පෞද්ගලික අංශය විසින් ආරම්භ කර ඇති විවිධ සංවර්ධන කි‍්‍රයාදාමයන් සඳහා ගැඹුරු නල ළිං ඉදිකිරීමෙහිලා ද මෙම කාර්යාලය සම්බන්ධ වී කටයුතු කර ඇත.ග‍්‍රාමීය ජල සැපයුම්,ඉස්සන් වගා කිරීම,සීමිත වාරි කෘෂි කර්මාන්තය, කර්මාන්ත හා ගෘහස්ථ අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලීම මෙයට අයත් වේ.ප‍්‍රධාන කාර්යාලයේ ජල විද්‍යා අංශයේ කර ගෙන යනු ලබන කි‍්‍රයාදාමයන් සම්බන්ධව උපදෙස් ලබමින් පළාත්බද කාර්යාලයේ කි‍්‍රයාදාමයන් සිදු කරනු ලබයි.

මොණරාගල

කළක් තිස්සේ අකි‍්‍රයව තිබූ ප‍්‍රාදේශීය කාර්යාලය සබරගමුව හා ඌව පළාත්වල ජනතාවට සේවය කිරීම සඳහා නැවත සකි‍්‍රය කරන ලදී.

පුස්තකාලය  
විශේෂයෙන් ජල අංශය හා ආශි‍්‍රතව, වර්ග 13 ක් යටතේ ගැනෙන පොත්පත් 1810 කින් සමන්විත පුස්තකාලයක් පවත්වා ගෙන යනු ලැබේ. එම පුස්තකාලය අඛණ්ඩව යාවත්කාලීන කළ යුතුව ඇත.•    අදාළ අංශ වල උපදෙස් ඇතිව මාසික තාක්ෂණ ප‍්‍රගති වාර්තා රැස් කිරීම සහ මාසික හා කාර්තුමය කාර්ය සාධන වාර්තා සහ වාර්ෂික වාර්තා කෙටුම්පත සැකසීම.
•    යාන්ත‍්‍රික ඉංජිනේරු වැඩපොළ (II ඇමුණුම), භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති (GIS) ඒකකය සහ ජල සම්පත් මණ්ඩලයේ ප‍්‍රධාන කාර්යාලයේ රසායනාගාරය විචාරාත්මකව අධීක්ෂණය කිරීම හා කි‍්‍රයාකාරකම් සම්බන්ධීකරණය.
•    යහපත් සේවාර්ථී සබඳතා ගොඩනැගීම, භූගත ජල සංවර්ධනය හා අදාළව ව්‍යාපාරමය අවස්ථා වර්ධනය කිරීම.
•    භූ ජල විද්‍යා සමීක්ෂණ,කැණීම් ආශි‍්‍රත ඉදිකිරීම් (borehole constructions),ළිං පිරිසිඳු කිරීම,ජල පොම්ප කිරීම් පරීක්ෂා කිරීම,ජල නියැදි පිරික්සීම හා වෙනත් භූ ජල විද්‍යාව ආශි‍්‍රත කටයුතු සඳහා ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කිරීම.
•    සැපයුම් අධීක්ෂණය කිරීම හා අවශ්‍ය උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය සැපයීම නිසි ලෙස පවත්වාගෙන යාම.
•    අවසන් කරන ලද වැඩ ඉන්වොයිසයන් මුදල් අංශයට යොමු කිරීම.
•    සිවිල්,විදුලිමය සහ ජලනළ අළුත්වැඩියාවන්,භූදර්ශන (ගෙවතු,උයන් සැකසුම්)සැකසුම,සනීපාරක්ෂක පද්ධති මනාව පවත්වා ගෙන යාම වැනි ගොඩනැගිලි නඩත්තු කටයුතු.
•    රාජ්‍ය නියෝජිතායතන/අධිකාරී සඳහා කුඩා පරිමාණයේ ජල සම්පාදන යෝජනා ක‍්‍රම ස්ථාපනය කිරීම භාර ගැනීම (උදා:- පූනෑව නාවික කඳවුර, ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය - මැලේ වීදිය, ඛණිජතෙල් සංස්ථාව - කොළොන්නාව, ආයෝජන මණ්ඩලය - කොග්ගල සහ ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය වැනි ආයතන වල වැඩ නිම කරමින් පවතී.)

රසායනාගාරය
•    රසායනික විශ්ලේෂණය:
     –    ස්වභාවය, උෂ්ණත්වය, NTU ඒකක මඟින් වූ ජලයේ ආම්බලතා අගය, PH අගය, විදුලි සන්නායකතාව, පූර්ණ කඨිත්වය, පූර්ණ ක්ෂාරීයතාවය, පූර්ණ ද්‍රාවිත ඝනද්‍රව්‍ය, සෝඩියම්, පොටෑසියම්, කැල්සියම් මැග්නීසියම්, සමස්ත යකඩ ප‍්‍රමාණය, ෆ්ලෝරයිඩ්, සල්ෆනේට්, ක්ලෝරයිඩ්, ලවණතාව හා නයිටේ‍්‍රට් ප‍්‍රමාණය යනාදියට අනුව රසායනික විශ්ලේෂණය.
•    ක්ෂුද්‍රජීවි විශ්ලේෂණය :
     –    සමස්ත කොලිෆෝම් බැක්ටීරියා සංඛ්‍යාව සහ ඊ කෝලි බැක්ටීරියා ප‍්‍රමාණය අනුව ක්ෂුද්‍රජීවි විශ්ලේෂණය සිදු කිරීම.
•    බැර ලෝහ සම්බන්ධව විශ්ලේෂණය :  
     –    ඇන්ටිමනි, ඇළුමීනියම්, ආසනික්, බේරියම්, බිස්මත්, කැඩ්මියම්, ක්‍රෝමියම්, තඹ, ඊයම්, මැංගනීස්, මර්කරි (රසදිය), නිකල්, ස්ට්‍රොන්ටියම්, සෙලේනියම්, රිදී, ටින්, සින්ක් (zinc) යනාදී බැර ලෝහ සම්බන්ධව විශ්ලේෂණය කිරීම.

භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති ඒකකය
මෙය දැනට විශාල විෂය පථයකින් සමන්විත කුඩා අංශයකි.
•    භූගත ජල අධ්‍යයනය සම්බන්ධව අවකාශමය සහ අවකාශමය නොවන එමෙන්ම කාලීන දත්ත සමුදාය උත්ශ්‍රේණිගත කිරීම සහ යථාවත් කිරීම.
•    පවතින දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීම සහ ඉදිරි සැළසුම්කරණය සඳහා භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති ඇතුළත් සිතියම් පිළියෙල කිරීම හා භූගත ජල ගවේෂණය හා උපයෝජනයට සම්බන්ධව තීරණ ගැනීම.
•    ශ්‍රී‍්‍ර ලංකාවේ ප‍්‍රමාණාත්මක හා ගුණාත්මක භූගත ජල ඇති වන තත්ත්වයන් විශ්ලේෂණය කිරීම.
•    උක්ත කරුණු පාදක කොට, ශ්‍රී‍්‍ර ලංකාවේ භූගත ජලය පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක සිතියම් පොතක් සකස් කිරීම.
•    ජල සම්පත් මණ්ඩලයේ නල ළිං පිළිබඳ දත්ත සමුදාය යථාවත් කිරීම සඳහා නල ළිං පිළිබඳ තාක්ෂණික හා රසායනික දත්ත රැස් කිරීම.
•    භූ තල හා භූගත ජලය අතර සංජෛව සබඳතාවය පිළිබඳ අධ්‍යයනය.
•    ඩිජිටල් (අංකන) සිතියම් දත්ත සමුදාය උත්ශ්‍රේණිගත කිරීම සඳහා පසුගිය 50 වසරකට අධික කාලයක් පුරා සිදු කරන භූගත ජල අධ්‍යයනයේ ප‍්‍රතිසම සිතියම්, ඩිජිටල් (අංකන) ආකෘතියට පරිලෝකනය කිරීම. (Scanning)
•    ජල සම්පත් මණ්ඩලයේ (WRB)වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කිරීම හා යාවත්කාලීන කිරීම.

රත්මලාන කම්හල
මෙය දැනට විශාල විෂය පථයකින් සමන්විත කුඩා අංශයකි.
•    භූගත ජල අධ්‍යයනය සම්බන්ධව අවකාශමය සහ අවකාශමය නොවන එමෙන්ම කාලීන දත්ත සමුදාය උත්ශ්‍රේණිගත කිරීම සහ යථාවත් කිරීම.
•    පවතින දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීම සහ ඉදිරි සැළසුම්කරණය සඳහා භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති ඇතුළත් සිතියම් පිළියෙල කිරීම හා භූගත ජල ගවේෂණය හා උපයෝජනයට සම්බන්ධව තීරණ ගැනීම.
•    ශ්‍රී‍්‍ර ලංකාවේ ප‍්‍රමාණාත්මක හා ගුණාත්මක භූගත ජල විද්‍යාත්මක කි‍්‍රයා වලින් ඇති වන තත්ත්වයන් විශ්ලේෂණය කිරීම.
•    උක්ත කරුණු පාදක කොට, ශ්‍රී‍්‍ර ලංකාවේ ජලය පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක සිතියම් පොතක් සකස් කිරීම.
•    ජල සම්පත් මණ්ඩලයේ නල ළිං පිළිබඳ දත්ත සමුදාය යථාවත් කිරීම සඳහා නල ළිං පිළිබඳ තාක්ෂණික හා රසායනික දත්ත රැස් කිරීම.
•    භූ තල හා භූගත ජලය අතර සංජෛව සබඳතාවය පිළිබඳ අධ්‍යයනය.
•    ඩිජිටල් (අංකන) සිතියම් දත්ත සමුදාය උත්ශ්‍රේණිගත කිරීම සඳහා පසුගිය 50 වසරකට අධික කාලයක් පුරා සිදු කරන භූගත ජල අධ්‍යයනයේ ප‍්‍රතිසම සිතියම්, ඩිජිටල් (අංකන) ආකෘතියට පරිලෝකනය කිරීම (Scanning)
• ජල සම්පත් මණ්ඩලයේ (WRB)වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කිරීම හා යාවත්කාලීන කිරීම.

බිම් සැකසීමේ අංශය
•    ගැඹුරු නල ළිං ඉදි කිරීම.
•    නල ළිං සඳහා අත් පොම්ප/ගිල්විය හැකි පොම්ප ස්ථාපනය කිරීම.
•    නල ළිං පුනරුත්ථාපනය කිරීම සහ,
•    ජල- භූ විද්‍යා අංශයේ සහයෝගිතාවය ඇතිව කුඩා ජල සම්පාදන යෝජනා ක‍්‍රම සඳහා නල ඇතිරීම.
•    විඳුම්යක උපකරණ සහ සම්පිඩක (කොම්පරෙසර) නඩත්තු කිරීම, සහ and
•    රත්මලාන කම්හලේ උපදෙස් ඇතිව ප‍්‍රවාහණ කටයුතු සිදු කිරීම.•    කාර්ය මණ්ඩල බඳවා ගැනීම් සැළසුම් කිරීම,පැමිණීම,නිවාඩු,වැටුප් වර්ධක,සේවක අර්ථ සාධක සහ සේවක භාරකාර දායකත්ව අරමුදල්,විශ‍්‍රාම ගැනීම සහ විශ‍්‍රාම ප‍්‍රතිලාභ සම්බන්ධ කටයුතු පවත්වා ගෙන යාම,පෞද්ගලික ලිපිගොනු සහ ශිෂ්‍යත්ව සහ පුහුණුවීම් අවස්ථා සම්බන්ධ කටයුතු සිදු කිරීම,විනය කි‍්‍රයාමාර්ග ගැනීම සහ නීතිමය කටයුතු මෙහෙයවීම ආදී කාර්යයන් සම්බන්ධයෙන් වගකීම් දරනු ලබයි.
•    මූල්‍ය අංශයෙහි පිටසන සහිතව උපයෝගීතා බිල්පත් (විදුලි,දුරකථන,ජල,බදු කුලී ආදී)නිරාකරණය කිරීම.
•    තැපෑල සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම.
•    කාර්යාලීය උපකරණ නඩත්තු කිරීම.
•    සුභසාධන කටයුතු.
•    වෘත්තීය සංගම් කටයුතු.
•    සේවක රක්ෂණය.•    වාර්ෂික අයවැය සකස් කිරීම සහ අයවැය කළමනාකරණය.
•    වාර්ෂික ගිණුම් පිළියෙල කිරීම.
•    ජල සම්පාදන මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලද ගෙවීම් කි‍්‍රයාත්මක කිරීම.
•    පිරිවැයකරන ඒකකය පවත්වා ගෙන යාම.
     –    ජල භූගත විද්‍යා,විදුම්,මෙහෙයුම් සහ ගිණුම් අංශයන් හි නියෝජිතයින්ගෙන් සැඳුම්ලත් පිරිවැයකරන ඒකකය පහත කාර්යයන් සම්බන්ධයෙන් වගකීම් කරනු ලබයි.
     –    පිරිවැය ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම.
     –    තථය පිරිවැය සහ එක් එක් කාර්යය/ව්‍යාපෘතිය සඳහා ලාභ/අලාභ ගිණුම් පවත්වා ගෙන යාම.

•    විගණන විමසුම් සඳහා පිළිතුරු සැපයීම්.•    ප‍්‍රසම්පාදනය.
•    ගබඩා නඩත්තු කිරීම.